Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

Zmiana taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 27 marca 2024 r., znak pisma OKR.4211.6.2024.EŚ.

Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki Zmiana taryfa obowiązuje od dnia 1 maja 2024 r.

Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z. o.o.

Aktualna taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.  zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 4 sierpnia 2023 r., znak pisma OKR.4211.8.2023.EŚ.

Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki taryfa obowiązuje od dnia 1 września 2023 r.

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.

Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

Zmiana taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 9 marca 2023 r., znak pisma OKR.4211.4.2023.EŚ.

Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki Zmiana taryfa obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2023 r.

Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z. o.o.

Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 23 czerwca 2022 r., znak pisma OKR.4211.44.2019.UJN.

Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki taryfa obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2022 r.

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.

Zmiana taryfy Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. w części dotyczącej okresu obowiązywania oraz stawek opłaty przejściowej, opłaty OZE i opłaty kogeneracyjnej.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.17.2019.JPi1 z dnia 23 maja 2019 r.  w części dotyczącej zmiany okresu obowiązywania taryfy do 31 grudnia 2019r.,   stawek opłaty przejściowej, opłaty OZE i opłaty kogeneracyjnej.

Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki taryfa obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.

Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. - dokument w formacie PDF

Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 20 kwietnia 2018 r., znak pisma OKR.4211.20.12.2017.1334.VIIA.JPi1. Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki taryfa obowiązuje od dnia 01.06.2018 r.

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. - dokument w formacie PDF

Zmiana taryfy Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej oraz opłaty OZE

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.20.4.2017.1334.VII.JPi1 z dnia 14 grudnia 2017 r.  w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej oraz opłaty OZE, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2017 r. - dokument w formacie PDF