IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 1/2020

Obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

 

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 11.12.2020 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 28.12.2020 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji Nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

 

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy – Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 28 grudnia 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: ec@ec.mielec.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Elektrociepłownia Mielec spółka z o.o. pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokona zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Dokumenty do pobrania

 

Aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – IRiESD

Elektrociepłownia Mielec spółka z o.o. w Mielcu, jako przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wypełniając obowiązek zawarty w art. 9g ustawy Prawo energetyczne, opracowała Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

 


Zakończenie procesu konsultacji projektu  Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 19.12.2019 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 02.01.2020 r. konsultacje Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

 


 Proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy – Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 2 stycznia 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: ec@ec.mielec.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do projektu IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji *.doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.  pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokona zatwierdzenia instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej instrukcji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Dokumenty do pobrania