Rozpoczął się proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji. (plik w formacie PDF). Opracowanie nowego projektu wynikało z konieczności ujednolicenia tekstu instrukcji funkcjonującego dotychczas i uwzględnienia dodatkowych zmian jakie zaszły w związku ze zmianami przepisów prawa oraz zestandaryzowania tekstu do instrukcji innych operatorów systemu.

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 16 lipca 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: ec@ec.mielec.pl.  W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o. o.  pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokona zatwierdzenia instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Informujemy jednocześnie, że wraz z publikacją instrukcji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.