Efektywność energetyczna – Informacja Sprzedawcy

Sprzedawca energii elektrycznej Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. informuje o publikacji informacji o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń, a także o miejscu w którym są one dostępne zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623) znowelizowanego Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 2026).