IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 1/2020

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 11.12.2020 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 28.12.2020 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji Nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 30 grudnia 2020 r. Kartę Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

Raport z procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 1/2020 IRiESD Zatwierdzona i obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 r. Karta Aktualizacji nr 1/2020 IRiESD