Informacje dla odbiorców z zakresu ciepła

Nowa taryfa dla Ciepła zatwierdzona dnia 15 listopada 2021 roku Decyzją PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI, obowiązująca od dnia 1 grudnia 2021 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 1 grudnia 2021 r.

Informacja dotycząca udziału procentowego ciepła dostarczonego w 2015 roku do sieci ciepłowniczej EC Mielec wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci.

UDH=0,0%


Plan ograniczeń w dostawie ciepła

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. będąca przedsiębiorstwem energetycznym wykonująca działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło przedstawia plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła dla odbiorców na lata 2022-2025


Przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Informacje i dokumenty związane z przyłączeniem obiektów do sieci ciepłowniczej SSE Euro-Park Mielec.