Obligatoryjne informacje dla odbiorców energii

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Energetycznym (Dz.U. nr 21, poz.124 z dnia 12.01.2007) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki (Dz.U. nr 93, poz. 623 z dnia 04.05.2007), przedstawiamy informacje dla odbiorców energii na temat struktury paliw (nośników energii) zużytych w Elektrociepłowni Mielec do wytworzenia energii oraz wpływu wytworzenia tej energii na środowisko (w podziale na energię elektryczną i cieplną).

 

Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w 2020 roku

Źródło energiiUdział procentowy energetyczny
Węgiel kamienny46,7%
Gaz ziemny53,3%

 

 

Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w 2020 roku

Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radioaktywne
Mg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWh
Węgiel kamienny0,5951,9820,8830,1520,000
Gaz ziemny0,2320,0000,2960,0000,000
RAZEM0,3670,7380,5150,0570,000

 


 

Struktura paliw zużytych do wytworzenia ciepła w 2020 roku

Źródło energiiUdział procentowy energetyczny
Węgiel kamienny79,0%
Gaz ziemny21,0%

 

 

Wpływ wytworzenia ciepła na środowisko w 2020 roku

Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radioaktywne
Mg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWh
Węgiel kamienny0,4301,4490,6450,1120,000
Gaz ziemny0,2320,0000,2960,0000,000
RAZEM0,3861,1290,5680,0870,000