Obligatoryjne informacje dla odbiorców energii

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Energetycznym (Dz.U. nr 21, poz.124 z dnia 12.01.2007) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki (Dz.U. nr 93, poz. 623 z dnia 04.05.2007), przedstawiamy informacje dla odbiorców energii na temat struktury paliw (nośników energii) zużytych w Elektrociepłowni Mielec do wytworzenia energii oraz wpływu wytworzenia tej energii na środowisko (w podziale na energię elektryczną i cieplną).

Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w 2021 roku

Źródło energiiUdział procentowy energetyczny
Węgiel kamienny62,5%
Gaz ziemny37,5%

Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w 2021 roku

Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radioaktywne
Mg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWh
Węgiel kamienny0,5772,0330,7670,0960,000
Gaz ziemny0,2400,0000,2760,0000,000
RAZEM0,4201,0900,5390,0510,000

Struktura paliw zużytych do wytworzenia ciepła w 2021 roku

Źródło energiiUdział procentowy energetyczny
Węgiel kamienny88,4%
Gaz ziemny11,6%

Wpływ wytworzenia ciepła na środowisko w 2021 roku

Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radioaktywne
Mg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWhkg/MWh
Węgiel kamienny0,4141,4940,5670,0750,000
Gaz ziemny0,2400,0000,2760,0000,000
RAZEM0,3931,3150,5320,0660,000